Ny vakuumløfter, OSLKran Elektro Service AS har levert spesialtilpasset vakuumløfter til gaffeltruck.OKTOPUS GI-B400 er i samråd med EIVA - SAFEX og GLASSBYGG as tilpasset demontering og montering av glasselementer opp til 200 kg.
GLASSBYGG as er i gang med utskifting av betydelig antall glasselementer på OSLO LUFTHAVN AS og ved hjelp av OKTOPUS GI-B400 utføres jobben enkelt og sikkert.

OKTOPUS GI-B400 har hydraulisk betjening av bom og tilt, i tillegg til manuell rotasjon og sidejustering. Maskinen er utrustet med radiostyring og alle operasjoner overføres trådløst. Det er ikke kablet forbindelse mellom gaffeltruck og OKTOPUS GI-B400.

Sikkerhet:
OKTOPUS GI-B400 har 2 separate vakuumsystemer, dvs 2 vakuumpumper, 2 vakuumtanker, dobbel sikkerhetsovervåking og 2 separate slangekretser ut til sugekopper. Begge systemene er beregnet til å håndtere 200kg. OKTOPUS GI-B400 er produsert ihht EN-13155.

Stor aktivitet ved GATE 14 OSL.
GLASSBYGG as har startet arbeidet med utskifting av glasselementer.


Klar for bruk, GI-B festet forsvarlig i truck.


Vakuumbro justert 90 grader.


GI-B festes til glasselement.


Glasselementet er løst og klar for nedløft.


Vakuumbro tiltes hydraulisk.


Glasselementet senkes ned.


Sikkert plassert i krybbe.


Jobb utført!


På an igjen.


Glasselementet løftes fri.


Glasselement tiltet 90 grader.


Glasselement senkes sikkert ned.


Glasselementet plasseres i krybben.


Dette gikk bra!

Kran Elektro Service AS
Nordlysvegen 3
4340 Bryne

Telefon: 51 81 14 70
Telefax: 51 81 14 99

Epost: post@kran-elektro.no