Vakuumløfter glasspanel

Sikker montasje av glasspanel!
Nye krav i teknisk forskrift (TEK 10) fører til større og tyngre glasspanel. Dette medfører stadig nye utfordringer ved montasje. Eksisterende vakuumløftere på markedet har ofte ikke tilstrekkelig løftekapasitet.
Kran Elektro Service as tilbyr fleksible vakuumløftere som enkelt kan tilpasses av bruker, slik at løftet kan utføres sikkert. Våre løftere er produsert ihht gjeldende standard NS-EN 13155 og er utrustet med to separate vakuumkretser.

Vi leverer standard vakuumløftere for glasspanel opp til 1700 kg.

Bildene under viser GL-R600, med løftekapasitet 600kg (ved bruk av 8 sugekopper)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kran Elektro Service AS
Nordlysvegen 3
4340 Bryne

Telefon: 51 81 14 70
Telefax: 51 81 14 99

Epost: post@kran-elektro.no