Gigasense antikollisjonssystem Antikollisjonsvern Kollisjonsver

Gigasense antikollisjonssystem benytter radar
teknologi i sine systemer, slik at det ikke påvirkes
av støv, røyk, regn eller andre ytre påvirkninger.
Gigasense antikollisjonssystem har flere brytenivåer,
dette gjør at kran automatisk kan stoppes i flere
hastigheter og avstander. Systemet tar selvfølgelig
hensyn til nabokraners hastighet.

Trykk på link for informasjon:

Last ned fil Gigasenseantikol.pdf
(424kb - 53 sec at 64K ISDN)Sammen tar vi kontrollen!