Magnetåk - Elektropermanent magnet - Elektromagnet


Tecnomagnete magnet åk er ideelle for handtering av plater, profiler, støpegods, rør og akslinger. Vi kan tilby standard løfteåk med kapasitet opp til 60 tonn, samt kundetilpasset løsning. Alle våre åk har innovative løsninger for total sikkerhet. Sikkerhetsfaktor 3 ihht NS-EN 13155.
Produsert i Italia.Sikkerhet:

Systemet har innebygget UCS saturation
control system
for overvåking av
magnetiserings-
prosessen. PICK-UP funksjon med redusert kraft.
For å unngå å løfte flere plater samtidig, benyttes
APC kraftregulering i PICK-UP modus, med maks
75% løftekraft.

Etter at lasten er løftet noen cm, aktiveres FULL
MAG og kraften økes til 100%

For å demagnetisere må lasten senkes til løftekjeder
er uten belastning, dette overvåker DAUTANAC
sikkerhetssystem, DEMAG knapp aktiveres og
bekreftes med SAFE knapp.


Brosjyre magnetåk:


Magnetåk
Referanser
Video. TP for profiler
Video. Oversikt magnetåk
Video. TM 4 Teleskoperende magnetåk
Video. TB vippe åk
Måltegning TM4/NSammen tar vi kontrollen!