Spennbord - Magnetbord

Tecnomagnete oppspenningsteknikk forenkler oppspenning av arbeidsstykket i frese og fleroperasjons maskiner. Magnetbordene har et patentert selvjusteringssystem. Dette gjør det mulig å drastisk redusere oppspenningstiden på arbeidsstykker med ujevne og skjeve sider - og hjelper deg til å oppnå en betydelig kostnadsbesparelse. Vi leverer også magnetbord
til plastindustrien.Teknisk informasjon / datablad:

Video, magnetbord i bruk

Video.Oversikt magnetbordSammen tar vi kontrollen!