Sakkyndig virksomhet
Kran Elektro Service A/S har godkjent sertifikat til å utføre sakkyndig kontroll, service og reparasjonsarbeid for følgende kontrollgrupper:

• G1 Mobilkraner
• G2 Tårnkraner
• G3 Portal-/ svingkraner
• G4 Bro-/traverskraner
• G7 Vinsjer/spill/taljer
• G8 Lastebilkraner
• G10 Hånddrevne kraner
• RX Redskap
• SX Studio -senerigg
• PX Personløftere
• KX Klatrestillas over 3 meter
• T Løfte og stabelvogner for gods (truck)
• M Masseforflytningsmaskiner
• BH Byggplassheiser


Sakkyndig kontroll omfatter:

  • Sikkerhetsrelaterte styresystemer, bl.a. radiostyring, må kontrolleres med hensyn på vedlikehold og funksjon slik at utilsiktede bevegelser ikke oppstår.
  • kontroll av de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og lignende
  • funksjonskontroll med passende laster
  • kontroll av verneinnretninger
  • kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er tilstede.

Kontrollen utføres normalt i henhold til Kran Elektro Service AS sine egne sjekklister eller leverandørens instrukser. Ved feil og mangler benyttes NORSOK kommentarkoder.
Se link: NORSOK

Sertifikat sakkyndig virksomhet:

Sertifikat 2014

Fargekoder, årlig kontroll

Last ned skjema for fargekoder som benyttes ved årlig kontroll

Fargekoder 2010 - 2015

Fargekoder 2006 - 2011


Sammen tar vi kontrollen!

Kran Elektro Service AS
Nordlysvegen 3
4340 Bryne

Telefon: 51 81 14 70
Telefax: 51 81 14 99

Epost: post@kran-elektro.no